Patricia Hiele
sculptor

Patricia Hiele – EN

In her studio, sculptor Patricia Hiele chooses to take on a confrontation with the natural stone, aiming to bring the material alive. The raw surface of the stone reveals its polished inner side, and even smoothly polished sculptures often have a fracture surface, a leftover from its origin as a stone.

The design is very formal, near to mathematically accurate, applying geometrical forms, in search of balance in asymmetry; a process of finding, as well as letting go. Lines and planes cross the work in progress. With almost Cartesian precision a sculpture emerges on the edge of science and art, of mathematics and poetry. Her scientific background, together with her job as researcher, goes hand in hand with this process of creation.
The elements of nature are included in the materials used: stone, pebbles, as well as water, wood, metal and glass, in a dialogue between, metal and stone, hard and soft, industrial and organic. The pebbles, picked up while wandering along distant, deserted beaches, play a prominent, almost symbolic, role. The pebble or the piece of marble, left as debris, undergoes the process of transformation from stone to sculpture; an action respecting the natural perfection.

Patricia Hiele, chemist by education, followed sculpture classes at the ABK-Mortsel in the mid-90s, a logical continuation of the Monumental Expression classes she took in the 70s at the WAK in Koksijde.

Patricia Hiele – NL

Beeldhouwer Patricia Hiele kiest in het atelier heel bewust voor de confrontatie met natuursteen, die wordt benaderd met de bedoeling die tot leven te wekken: de ruwe steen geeft zijn gepolijste binnenkant bloot; zelfs glad gepolijst, is er vaak ergens een breukvlak in het beeld als herinnering aan zijn oorsprong als steen.

De vormgeving is zeer afgemeten, haast wiskundig correct, met een verwerking van geometrische vormen, zoekend naar een evenwicht in de assymetrie, wikkend en wegend. Een proces van vinden, maar ook van loslaten.
Lijnen en vlakken raken met het beeld in wording; hieruit onstaat met een haast Carthesiaanse precisie een sculptuur, op het raakvlak tussen wetenschap en kunst, van wiskunde en poëzie.Haar wetenschappelijke achtergrond, met een job als researcher, staan daar zeker niet los van.
De natuurelementen zitten vervat in de aard van de aangewende materie: steen, zwerfkeien, maar evenzeer water, hout, metaal en glas… Een dialoog tussen metaal en steen, hard en zachter, industrieel en organisch… De zwerfkeien, onderweg opgeraapt op verre, verlaten stranden, krijgen in haar werk een prominente, haast symbolische rol. De zwerfkei of het stuk marmer, voor afval achtergelaten, ondergaan zo de transformatie van steen naar beeld. Het resultaat is een ingreep met respect voor de natuurlijke perfectie…

Patricia Hiele, van opleiding scheikundige, volgde beeldhouwen aan het ABK-Mortsel midden jaren ’90, een logisch gevolg van de opleiding Monumentale Expressie aan het WAK in Koksijde, in de jaren ’70.